רק הבסיס

השתתפות בסדנאות.

כוללת:
שני ימי לימוד מרוכזים של כל יסודות השיווק הדיגיטלי
השתתפות בקבוצת הפייסבוק הסגורה לתוכנית

מחיר: 1ֿ,500 ש״ח

במחיר השקה למסלול דצמבר
1,200 ש״ח בלבד

1,500.00 1,200.00

7 במלאי